Penggunaan gaya bahasa sastera dalam pengajaran bahasa Description:
Oleh hal yang demikian, kajian ini akan membincangkan penggunaan gaya bahasa sastera dalam pengajaran bm dalam kalangan guru bahasa melayu khususnya terhadap pengajaran.

PDF File Name: Penggunaan gaya bahasa sastera dalam pengajaran bahasa
Source File: www.ukm.my » DOWNLOAD «


Penggunaan bahasa inggeris bagi proses pengajaran dalam

1 penggunaan bahasa inggeris bagi proses pengajaran dalam kalangan pensyarah politeknik balik pulau dan politeknik seberang perai norhanisha binti yusof1, syamsiah.

PDF File Name: Penggunaan bahasa inggeris bagi proses pengajaran dalam
Source: www.pbu.edu.my » DOWNLOAD «

Kesediaan guru-guru sekolah rendah melaksanakan perubahan

Kesediaan guru-guru sekolah rendah melaksanakan perubahan bahasa pengantar mata pelajaran sains dan matematik mohd rasdi bin saamah jabatan pengajian melayu.

PDF File Name: Kesediaan guru-guru sekolah rendah melaksanakan perubahan
Source: www.jpmipgmtaa.webs.com » DOWNLOAD «

Universiti putra malaysia permainan dan simulasi dalam

Permainan dan simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa di kalangan guru-guru dan pelajar-pelajar sekolah rendah di daerah hulu langat, selangor:.

PDF File Name: Universiti putra malaysia permainan dan simulasi dalam
Source: psasir.upm.edu.my » DOWNLOAD «

Pentadbiran program sarjana muda pendidikan islam

Buku panduan program ijazah dasar tahun akademik 2011/2012 211 pentadbiran program sarjana muda pendidikan islam duduk dari kiri: pensyarah kontrak.

PDF File Name: Pentadbiran program sarjana muda pendidikan islam
Source: apium.um.edu.my » DOWNLOAD «

Keberkesanan kaedah konstruktivisme dalam pengajaran dan

Keberkesanan kaedah konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran matematik zainal abidin bin zainuddin & afrinaleni binti suardi fakulti pendidikan,.

PDF File Name: Keberkesanan kaedah konstruktivisme dalam pengajaran dan
Source: eprints.utm.my » DOWNLOAD «

Model pengajaran matematik sekolah rendah

Model pengajaran matematik sekolah rendah: pengajaran pemusatan murid dan berasaskan konstruktivime. disediakan oleh kamaludin bin ahmad maktab perguruan mohd..

PDF File Name: Model pengajaran matematik sekolah rendah
Source: kamaludin.net » DOWNLOAD «

Penggunaan komputer di kalangan guru dalam pengajaran

Kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap penggunaan komputer di kalangan guru-guru matematik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah pada masa kini..

PDF File Name: Penggunaan komputer di kalangan guru dalam pengajaran
Source: eprints.utm.my » DOWNLOAD «

Summary for Metodologi Pengajaran Bahasa